Chương VII. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Từ chương này chúng ta làm quen với việc đọc tài liệu gốc (tiếng Anh) vì dù muốn hay không, để tìm hiểu sâu về lập trình thì không thể không sử dụng tiếng Anh.

Last updated