Lời nói đầu

Ngôn ngữ lập trình gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất hiện nay

Giáo trình này là nội dung lược dịch từ khóa học Learn Python Programming được cung cấp bởi Programiz. Về cơ bản, các bài học được giữ nguyên cấu trúc và nội dung kiến thức theo từng bài. Tuy nhiên, giáo trình có bổ sung một vài phần nhỏ, có thay đổi trình tự một vài chương mục hoặc bài học so với nguyên bản. Đặc biệt giáo trình có bổ sung các ví dụ, bài tập thực hành giúp người học tự kiểm tra và vận dụng kiến thức đã học.

Đây là tài liệu lược dịch, nhiều phần được diễn đạt lại chứ không dịch nguyên bản theo kiểu dịch thuật. Bạn đọc có thể tham khảo bản gốc tại www.programiz.com/python-programming .

@Dosing Project Contact: dainganxanh@msn.com

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9389637616049069"
     crossorigin="anonymous"></script>

KHÓA HỌC KHUYẾN NGHỊ

1. Python phổ thông

Dành cho thầy cô giáo dạy THCS, THPT. Khóa học tập trung lập trình giải các bài toán tin học theo định hướng CS trong chương trình Tin học phổ thông. Chi tiết xem tại đây

2. 81 dự án Python cho học sinh phổ thông

Dành cho thầy cô giáo dạy THCS, THPT. Khóa học tập trung hướng dẫn lập trình các dự án phù hợp với học sinh phổ thông

3. Python Thực chiến

Khóa học tập trung cho việc viết các ứng dụng xử lý những công việc thực tiễn. Chi tiết xem tại đây: https://dainganxanh.com/khoa-hoc-python-thuc-chien/

SÁCH THAM KHẢO

Thông tin chi tiến về 2 cuốn sách trên có tại: https://dainganxanh.com/sgk_python/

Last updated